Фанера 4мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст710.00 руб.шт
Фанера 6мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1075.00 руб.шт
Фанера 9мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1415.00 руб.шт
Фанера 12мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1795.00 рубшт
Фанера 15мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст2195.00 руб.шт
Фанера 18мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст2590.00 руб.шт
Фанера 20мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст2980.00 руб.шт
Фанера 24мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст3360.00 руб.шт
Фанера 6.5мм 1,22*2,44 лам F/F Россия1875.00 руб.шт
Фанера 9мм 1,22*2,44 лам F/F Россия2320.00 руб.шт
Фанера 12мм 1,22*2,44 лам F/F Россия2850.00 руб.шт
Фанера 15мм 1,22*2,44 лам F/F Россия3180.00 руб.шт
Фанера 18мм 1,22*2,44 лам F/F Россия3415.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 4мм сорт 4/4 1,52*1,52360.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 6мм сорт 4/4 1,52*1,52545.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 8мм сорт 4/4 1,52*1,52685.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 10мм сорт 4/4 1,52*1,52795,00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 12мм сорт 4/4 1,52*1,52955.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 15мм сорт 4/4 1,52*1,521170.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 18мм сорт 4/4 1,52*1,521395.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 20 мм сорт 4/4 1,52*1,521550.00 руб.шт
Фанера 9мм 1,22*2,44 водостойк OSB 785.00 руб.шт
Фанера 12мм 1,22*2,44 водостойк OSB 995.00 руб.шт
Фанера 9мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/31400.00 руб.шт
Фанера 12мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/31750.00 руб.шт
Фанера 15мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/31950.00 руб.шт
Фанера 18мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/32400.00 руб.шт