Фанера 4мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст745.00 руб.шт
Фанера 6мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1150.00 руб.шт
Фанера 9мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1515.00 руб.шт
Фанера 12мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст1930.00 рубшт
Фанера 15мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст2350.00 руб.шт
Фанера 18мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст2780.00 руб.шт
Фанера 20мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст3230.00 руб.шт
Фанера 24мм ФСФ БЕРЕЗА 1,22*2,44 сорт 3/4 шл 1 ст3590.00 руб.шт
Фанера 6.5мм 1,22*2,44 лам F/F Россия2160.00 руб.шт
Фанера 9мм 1,22*2,44 лам F/F Россия2590.00 руб.шт
Фанера 12мм 1,22*2,44 лам F/F Россия2850.00 руб.шт
Фанера 15мм 1,22*2,44 лам F/F Россия3180.00 руб.шт
Фанера 18мм 1,22*2,44 лам F/F Россия3480.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 4мм сорт 4/4 1,52*1,52405.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 6мм сорт 4/4 1,52*1,52580.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 8мм сорт 4/4 1,52*1,52685.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 10мм сорт 4/4 1,52*1,52900,00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 12мм сорт 4/4 1,52*1,521055.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 15мм сорт 4/4 1,52*1,521305.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 18мм сорт 4/4 1,52*1,521395.00 руб.шт
Фанера клеенная ФК 20 мм сорт 4/4 1,52*1,521550.00 руб.шт
Фанера 9мм 1,22*2,44 водостойк OSB 840.00 руб.шт
Фанера 12мм 1,22*2,44 водостойк OSB 1060.00 руб.шт
Фанера 9мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/31440.00 руб.шт
Фанера 12мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/31620.00 руб.шт
Фанера 15мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/32100.00 руб.шт
Фанера 18мм ФСФ хвоя 1,22*2,44 сорт 3/32280.00 руб.шт